Wat betekent?

Afhankelijk betreffende dit bouwstof hebben wij verscheidene bevestigingsmaterialen. Houten palen kunt u dan ook bijvoorbeeld dit beste vastzetten met hoekbeugels. Terwijl u de organische tuinschermen dit allerbeste met ons paar latjes en ijzerdraad vast kunt zetten.

Een andere mogelijkheid is paal verlichting. Ook deze werkt met behulp van ons zonnecel en kan ter vervanging betreffende een standaard paalkap op de paal aangebracht geraken en is dus vanwege beide series toepasbaar.

Wegens de voorlopige oplevering dien geraken gecontroleerd ofwel: een beweegbare segmenten en dit hang- en sluitwerk naar behoren functioneren; de oppervlakten vrij zijn van beschadigingen; een beglazing vrij is betreffende krassen en/of vlekjes; de aansluitingen met een ruwbouw (voegbanden en kitvoegen) nauwgezet zijn uitgevoerd. Oppervlakte onvolkomenheden over de profielen: voor ons loodrechte observatie betreffende het desbetreffende oppervlak bij diffuus licht (betrokken lucht zonder kunstmatig licht binnen), mogen daar nauwelijks holtes, blazen, vlekken, krassen of verschillende beschadigingen zichtbaar zijn vanop een afstand aangaande twee meter. In contrast tot NBN en een respectievelijke STS 52 gelden de eisen gesteld met een buitenoppervlakte ook vanwege een binnenoppervlakte over de profielen welke herkenbaar geraken voor het openen van dit raam. Bouwtechnisch Bestek STERKERK 5

Die site vervaardigd toepassen met cookies om u de best mogelijke expertise te leveren. Voor behandeling betreffende onze site zal u akkoord betreffende dit posten betreffende cookies. Bekijk verdere. OK

Echt, doch met neiging tot splijten. In contact betreffende metaal verkleurt nat framiré en mag dit corrosie van metalen bewerkstelligen (het bevat looizuur).

Een zichtbare gedeelten met dit beslag dienen te in gelijke kleur zijn mits die van een hoofdprofielen / een bijpassende kleur voorzien bestaan. Dit beslag dien ter goedkeuring voorgelegd geraken aan de architect of een opdrachtgever. Deurtrekker : Kunststof/inox/*** (ter waarde over *** Eur) Vastzetting met 3 schroeven Kleur en type vanwege te leggen met een opdrachtgever of architect. Deurblad : Beglaasd / Paneel (ter waarde aangaande *** Eur) Toepassing : Aard aangaande een overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) Meetwijze : meeteenheid : m² meetcode : B2 Bijdeuren VH m² volgnr. 3 Een bediening over de deur gebeurt met een kruk aan de in- en een buitenzijde. Een deur is voorzien betreffende scharnieren over het type 3D (dus regelbaar in hoogte, breedte en diepte) die vastgezet geraken in de gegalvaniseerde stalen versterking aangaande vleugel en kader. Wegens dit aantal te gebruiken scharnieren en de plaatsing ervan is verwezen naar de voorschriften met de profielleverancier en de voorschriften van de beslagleverancier. Dit ingebouwde slot is minimum een 3-puntssluiting, en kan zijn voorzien met een cilinderslot betreffende 3 sleutels. Een gebruikte cilinders mogen niet meer vervolgens twee mm uitsteken. Om met deze eis te voldoen kan een bijkomend veiligheidsrozet geplaatst worden. Een zichtbare gedeelten over dit beslag behoren te in dezelfde kleur zijn indien die over een hoofdprofielen / ons bijpassende kleur voorzien zijn. Dit beslag moet ter goedkeuring voorgelegd worden aan de architect of de opdrachtgever. Deurblad : Beglaasd / Paneel (ter waarde met *** Eur) Inzet :

Daar waar geoorloofd en wenselijk, en ingeval de functionaliteit en een sterkteberekening dit toelaten, fungeert behandeling gemaakt te geraken betreffende vleugelprofielen met een kleinere sectie betreffende wanneer hoofdafmetingen maximum 72x70 mm vanwege een vleugel. Het laat toe teneinde ons slanker raam en een vollere glasoppervlakte te behalen. De sierlijsten en sierspuitstukken zijn uit ons combinatie van aluminium en/of geschuimd PVC met ons PVC toplaag voorzien betreffende een veredeling (Decoroc coating ofwel foliebekleving) in gelijke kleur en betreffende dezelfde eigenschappen ingeval de veredeling van de hoofdprofielen. Een buitenkader onderaan kan zijn voorzien van een sierlijst met een hoogte van 65 mm en een diepte over 22 mm. De bovenzijde is voorzien betreffende ons afschuining met 15 welke een goede afwatering verzekert. De onderzijde is alsmede voorzien met ons afschuining met 10 opdat een goede afdruip verzekerd is. De vormgeving kan zijn afgerond en wordt naar een onderzijde toe breder. De horizontale middenstijl is voorzien aangaande een sierlijst betreffende ons hoogte aangaande 75 mm en een diepte betreffende 35 mm. Een bovenzijde kan zijn voorzien over ons afschuining over 15 die een goede afwatering verzekert. Een vormgeving is voorzien betreffende kwadrant-vormige uitstulpingen en uitsparingen in de lengterichting en wordt naar een onderzijde toe smaller. De makelaar kan zijn voorzien aangaande een rechthoekige sierlijst met een breedte met 47 mm en ons diepte over 16 mm. In het voorvlak kan zijn de sierlijst voorzien van 3 halfronde uitsparingen betreffende ons breedte over 7 mm. Onderaan wordt een sierlijst afgewerkt betreffende een sierspuitstuk betreffende een hoogte over 102 mm en ons breedte met 47mm. De Klik hier onderzijde kan zijn voorzien over ons afschuining met 15 hetgeen een goede afdruip verzekert. Dit sierspuitstuk is afgerond van gedaante en sluit met bij een vormgeving met een sierlijst onderaan op een buitenkader. Bovenaan wordt een sierlijst afgewerkt betreffende ons sierspuitstuk met ons hoogte met 116 mm en een breedte betreffende 47 mm. Een dikte onderaan bedraagt 16 mm teneinde prima aan te sluiten op een sierlijst. Dit sierspuitstuk is voorzien betreffende meerdere halfronde uitstulpingen horizontaal en twee sleufvormige uitsparingen vertikaal. Een sierlijsten en sierspuitstukken bestaan betreffende dezelfde profielleverancier wanneer een hoofdprofielen. Voor het ondertekenen van een toewijzing dienen een sierlijsten en een sierspuitstukken te worden voorgelegd aan een opdrachtgever. Een specifieke op dit moment geldende richtlijnen betreffende de profielleverancier dienen opgevolgd te worden. Gelieve u te informeren tot een geldende plaatsingsinstructies wegens sierlijsten. AUTENTICA ARBORE Dit fundering venstersysteem kan zijn begunstigde over een goedkeuring betreffende certificaat uitgegeven via een BUtgb. De ramen geraken vervaardigd betreffende de standaard raamprofielen betreffende indien hoofdafmetingen 70x70mm wegens een buitenkader, 80x70mm vanwege de middenstijl en 80x70mm voor de vleugel. Waar geoorloofd en wenselijk, en zo de functionaliteit en ons sterkteberekening dit toelaten, fungeert gebruik geschapen te geraken van vleugelprofielen betreffende een

Wegens een waterdichtheid onderaan de ramen bestaan daarenboven alle kader- en T-profielen voorzien aangaande een verlaagde waterdrempel. Dit niveauverschil tussen het drainageniveau en een bovenzijde aangaande de binnenschaal bedraagt 7,5 mm. De verbindingsprofielen (hoekprofielen, verbindingsprofielen tussen verschillende raamtypes, koppelprofielen,...) bestaan in de lengte voorzien met groeven wegens voorgevormde zachte, ronde rubbers. Die dichtingen zorgen voor een perfecte bries- en waterdichtheid aangaande een geschroefde profielverbindingen, zonder toepassen te maken aangaande siliconen. De thermisch geïsoleerde aluminium aanmeldingen beschikken over een bouwdiepte met 68 mm wegens een buitenkader, en met 77 mm vanwege de vleugel. Het buitenaanzicht met de buitenkader en betreffende de vleugel is vlak. Een glaslat bezit ons rechthoekig aanzicht. Het systeem laat toe teneinde glasdiktes tot 54 mm te posten in een vaste kader en 63 mm in een vleugel. In een glassponning betreffende een kader- en/ofwel vleugelprofielen wordt een bijkomende isolatiedichting aangebracht geraken, waarmee de ruimte om dit drinkglas is opgevuld. Hiermee is dit warmtetransport om het glas beperkt en is ons betere Uf-waarde bekomen. De glaslatten zijn alsmede vervaardigd uit de legering EN-AW6060B. Ze clipsen aan een volledige profiellengte vast. Een glaslatten clipsen direct in een profielen vast zonder hulp betreffende kunststofstukjes. De sponninghoogte met een aanmeldingen en betreffende een glaslatten bedraagt 25 mm. Voor glasoppervlaktes groter vervolgens 6m² kan zijn ons lagere sponninghoogte niet toegelaten (NBN S23-002). De glaslatten liggen in hetzelfde vlak als een vaste kader / een vleugel *. De drainage van de onderste buitenkaders is gerealiseerd d.m.v. onzichtbare drainageopeningen met de onderzijde via ons onderdorpelprofiel Profielafwerking: gemoffeld voorzien van het Qualicoat-label; toekenning en controle via de EWAA. Voorbehandeling conform een voorwaarden aangaande Qualicoat ofwel G.S.B. (Gutegemeinschaft fur Stuckbewschichtung). Daar is een waarborg bepaald van 5 jaar op een kleurechtheid en 10 jaar hier Bouwtechnisch Bestek STERKERK 14

Een meer info verfkleuren welke veel vanwege buitenschilderwerk worden aangewend, beschikken over ons RAL track. Verffabrikanten geven hun verfkleuren dikwijls ons persoonlijk nummer ofwel naam.

Naast de bovengenoemde hardere houtsoorten afleveren we verder de voordelige schuttingen met grenen en vurenhout.

twintig. Borstwering: deel van een ondoorschijnende vliesgevel tussen ofwel bij het "doorkijkdeel". Men onderscheidt gordijnborstweringen, die vóór de muren ofwel kolommen aangaande een dragende constructie over dit gebouw en vóór een vloeren en een ingevatte borstweringen tussen de muren, kolommen en vloeren lopen Terminologie m.b.t. een typologie betreffende de vliesgevels Definitie van een verschillende types vliesgevel (NBN EN 13830): Vliesgevel (*): een vliesgevel is een verticale buitenwand, vervaardigd uit een constructie betreffende overwegend metaal, hout ofwel PVC. Het principe aangaande een vliesgevel omvat enkele bouwtypes, bijvoorbeeld een constructie met stijlen en regels, ons modulaire constructie en ons constructie met borstweringen. Gevel betreffende stijlen en regels: lichte dragende constructie, samengesteld uit op een bouwplaats geassembleerde componenten waarin doorzichtige of ondoorzichtige vulpanelen worden bevestigd. Modulaire gevel: gevel samengesteld uit aan mekaar bevestigde geprefabriceerde modules waarvan een hoogte overeenstemt met een of verdere verdiepingen, volkomen betreffende vulpanelen. Borstweringsgevel: gevel vervaardigd uit met elkander bevestigde geprefabriceerde borstweringsmodules waarvan de hoogte overeenstemt betreffende ons of meer verdiepingen, volledig betreffende vulpanelen.

Wensen zijn je een schutting inkopen? Wanneer jouw samen met jouw buren ons schutting uitkiest, kun jouw die precies op de grens betreffende allebei de tuinen neerzetten. Zo behoren je niet ieder aparte schuttingen te aankopen en kunnen je een onkosten segmenten. In het schuttingen collectie vind jouw meerdere stijlen en tinten tuinschermen; betreffende strak en modern tot klassiek en sierlijk.

 Wegens de volgende onderdelen is ons garantiebewijs verlangd welke moet gelden van dit gereedkomen

Een Deuctone collectie met Deceuninck bestaat uit meer dan 42 kleurcombinaties en 5 meerdere structuurafwerkingen. Daar kan zijn uiteraard beslist voor ieder hetgeen wils! De kleurcombinaties bestaan geïnspireerd op de natuur, passen voor elk type interieur en behouden jarenlang hun kleur en vragen gering onderhouden.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wat betekent?”

Leave a Reply

Gravatar